Specializovaný elektroobchod Praha 9

Ze 72 vystavených spotřebičů 18% nemělo žádný štítek a 3% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: jaro 2014.