Specializovaný elektroobchod Praha 9

Ze 308 vystavených spotřebičů 1% nemělo žádný štítek a 1% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: jaro 2014.