Specializovaný elektroobchod Praha 9

Ze 196 vystavených spotřebičů 12% nemělo žádný štítek a 5% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: jaro 2014.