Specializovaný elektroobchod Praha 9

Ze 292 vystavených spotřebičů 19% nemělo žádný štítek a 1% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: jaro 2014.