Specializovaný elektroobchod Praha 8

Ze 232 vystavených spotřebičů 12% nemělo žádný štítek a 5% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: jaro 2014.