Specializovaný elektroobchod Praha 11

Ze 158 vystavených spotřebičů 3% nemělo žádný štítek a 6% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: zima 2014/2015.