Specializovaný elektroobchod Praha 1

Ze 85 vystavených spotřebičů 24% nemělo žádný štítek a 0% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: jaro 2014.