Obchodní dům Praha 1

Z 59 vystavených spotřebičů bylo 2%  štítků ve špatném formátu nebo mělo špatné umístění. Datum kontroly: jaro 2014.