Internetový obchod 8

Ze 127 nabízených elektrospotřebičů byla u 71% chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). Datum kontroly: jaro 2014.