Internetový obchod 6

Ze 143 nabízených elektrospotřebičů byla u 54% chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). Datum kontroly: jaro 2014.