Internetový obchod 5

Ze 128 nabízených elektrospotřebičů byla u 55% chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). Datum kontroly: jaro 2014.