Internetový obchod 28

Ze 209 sledovaných spotřebičů bylo u 81 % chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 11 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: podzim 2015.