Internetový obchod 27

Z 192 sledovaných spotřebičů bylo u 76 % chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 8 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: podzim 2015.