Internetový obchod 25

Z 209 sledovaných spotřebičů bylo u 82 % chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 7 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: podzim 2015.