Internetový obchod 23

Ze 166 sledovaných spotřebičů bylo u 73 % chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 27 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: podzim 2015.