Internetový obchod 17

Ze 184 sledovaných spotřebičů bylo u 50 % chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 20 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: jaro 2015.