Internetový obchod 13

Ze 206 sledovaných spotřebičů bylo u 67% chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 24 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: jaro 2015.