Internetový obchod 12

Ze 135 sledovaných spotřebičů bylo u 57 % chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 41 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: jaro 2015.