Internetový obchod 11

Ze 148 sledovaných elektrospotřebičů bylo u 69% chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). U 31 % spotřebičů zcela chybělo označení energetické třídy (energetický štítek). Datum monitorningu: jaro 2015.