Internetový obchod 10

Ze 125 nabízených elektrospotřebičů byla u 66% chybně nebo nesprávně uvedena některá z informací z energetického štítku (např. chybějící údaj nebo nesprávné pořadí dat). Datum kontroly: jaro 2014.