Hypermarket Praha 9

Ze 81 vystavených spotřebičů 12% nemělo žádný štítek a 2% mělo štítek ve špatném formátu nebo umístění. Datum kontroly: jaro 2014.