Hypermarket Praha 9

Ze 160 vystavených spotřebičů 40 % nemělo žádný štítek a 4 % mělo štítek ve špatném formátu, umístění nebo štítek neodpovídal modelu výrobku. Datum kontroly: podzim 2015.