Hypermarket Praha 9

Ze 123 vystavených spotřebičů 21% nemělo žádný štítek. Datum kontroly: zima 2014/2015.