Hypermarket Praha 8

Ze 220 vystavených spotřebičů 5 % nemělo žádný štítek a 0 % mělo štítek ve špatném formátu, umístění nebo štítek neodpovídal modelu výrobku. Datum kontroly: podzim 2015.