Waterpik SR-3000 elektrický zubní kartáček

SR-3000 Elektrický zubní kartáček

Projekt MarketWatch provedla rozsáhlé kontrolní testování produktů v pohotovostním režimu, aby získala náhled o dodržování shody s předpisy v této oblasti.  Následně jedním z produktů, který dal podnět k provádění dalšího testování, byl elektrický zubní kartáček Waterpik SR-3000.
Kontrolní test projektu MarketWatch byl laboratoří posouzen, že má dostatečnou stabilitu a přesnost měření odpovídající úplnému testu.  Byly zakoupeny a otestovány další tři vzorky ke zjištění, zda vyšší spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu se u tohoto produktu běžně vyskytuje. Zjištěné výsledky byly následující:

Výsledky

waterpik elec toothbrush

Reakce výrobce

Výsledky zjištěné při testování byly potvrzeny a projektový tým toto oznámil společnosti Waterpik.  Nicméně jsme zatím od této společnosti neobdrželi žádnou odpověď.

Vyšší spotřeba elektrické energie

Z naměřené vyšší spotřeby energie v pohotovostním režimu pro tento produkt byla navíc spotřebovaná elektrická energie a s tím spojené zvýšené náklady odhadnuty následovně:

waterpikPřeklad tabulky:
Ročně
Navíc spotřebovaná elektrická energie
Vícenáklady
Životnost (na základě 5 let užívání)

Report 1

Report 2

Report 3

Hodnocení

Datum: Listopad 2015 - leden 2016

Laboratoř: SLG

Třída energetické účinnosti

Pohotovostní příkon (W)

<0.5W

Deklarováno

1.15W

Naměřeno