OK ODW 451 FS

ODW 451 FS myčka

Model OK ODW 451 FS byl zahrnut do kontrolního testování myček na nádobí a výsledky tohoto testu daly podnět k dalšímu testování.  Původně byl proveden jediný úplný test ke kontrole hodnot podle energetického štítku.

Výsledky

ok diswasher test 1
Překlad tabulky:
Test                            Deklarováno        Změřeno
Energetická třída
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
Účinnost při mytí
Účinnost při sušení
Roční potřeba vody (v litrech)
Délka cyklu (min.)

Protože při prvním testu byla zjištěna účinnost při mytí a sušení nižší než je hodnota uvedená na štítku, projektový tým nakoupil další 3 vzorky a provedl opětovný test pro kontrolu hodnot podle platného nařízení. Výsledky tohoto testu byly následující:

ok diswasher test 2-4

Reakce výrobce

Projekt MarketWatch oznámil výsledky testů společnosti Imtron, majiteli značky OK, ale ještě neobdržela odpověď.

Vyšší spotřeba elektrická energie

Zatímco se tento produkt neodchyluje od svého deklarovaného zařazení do energetické třídy, metrika účinnosti mytí je důležitá.  U myčky, která nedokáže účinně mýt nádobí ve zkušebním cyklu, bude pravděpodobně nutné volit častěji nebo zapínat program s vyšší teplotou, který spotřebovává více energie.  Projekt MarketWatch odhaduje, že to může mít za následek asi o 33 % vyšší  spotřebu elektrické energie u tohoto spotřebiče, u něhož měření prokázalo zařazení o dvě energetické třídy níže, než je hodnota aktuálního minimálního ekodesignu ve třídě A.

OK DWPřeklad tabulky:
Ročně
Navíc spotřebovaná elektrická energie
Vícenáklady
Životnost (na základě 8 let užívání)

Report 1

Report 2

Report 3

Report 4

Energetický štítek

Hodnocení

Datum: únor 2016

Laboratoř: VDE

Třída energetické účinnosti

a+

Deklarováno

a+

Naměřeno

Třída účinnosti mytí

A

Deklarováno

C

Naměřeno