OBH Nordica Antares 7519 mikrovlnná trouba

Antares 7519

Kontrolní testování mikrovlnné trouby OBH Nordica Antares 7519 zjistila spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu 1,45 W, což překračuje limit stanovený 1,00 W pro výrobky s elektronickým displejem.

Výsledky

Projektový tým provedl úplný test mikrovlnné trouby v porovnání s požadavky normy EN 50564:2011.  Tento test opět prokázal, že naměřená hodnota 1,38 W je mnohem vyšší, než je limitní hodnota (klikněte pro zvětšení obrázku)

OBH Nordica Antares 7519

Vypadá to, že v době, kdy byl úplný test prováděn, byla výroba tohoto modelu ukončena. Následně společnost MarketWatch provedla další testování na vzorku modelu ze současné nabídky společnosti OBH Nordica.

Reakce výrobce

Projektový tým informoval společnost OBH Nordica o výsledku a čeká na odpověď.

Vyšší spotřeba elektrické energie

Z naměřené vyšší energetické spotřeby v pohotovostním režimu pro tento produkt byla navíc spotřebovaná elektrická energie a s tím spojené zvýšené náklady odhadnuty následovně:

OBH nordica microwave

Překlad tabulky:
Ročně
Navíc spotřebovaná elektrická energie
Vícenáklady
Životnost (na základě 12 let užívání)

Report

Hodnocení

Datum: Prosinec 2015

Laboratoř: SLG

Třída energetické účinnosti

Pohotovostní příkon (W)

<1,00

Deklarováno

1,38

Naměřeno