Amica EGSP 14386V

EGSP 14386V myčka

Naměřené hodnoty u myčky na nádobí Amica EGSP 14386V při kontrolním testování během mytí a sušení byly v blízkosti tolerančních limitů.  Byl proveden jediný úplný test ke kontrole, zda měření dodržení tolerančních limitů u tohoto produktu proběhla v souladu s oficiálními podmínkami.

Výsledky

amica dishwasherPřeklad tabulky:
Test                            Deklarováno        Změřeno
Energetická třída
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)
Účinnost při mytí
Účinnost při sušení
Roční potřeba vody (v litrech)
Délka cyklu (min.)

Zjištění dopadla obdobně jako u kontrolního testu a měření účinnosti při mytí a sušení u tohoto produktu opět prokázala zařazení do nižší energetické třídy, než jak bylo uvedeno, ale v mezích povolené tolerance.  Nakonec bylo zjištěno, že produkt je v souladu s nařízením.

Reakce výrobce

Společnost Amica reagovala na dopis ohledně projektu kontrolního testování a potvrdila, že zjištěné výsledky se nečekaně lišily od jejich interního testování a v budoucnu bude toto důkladněji monitorovat.

Report

Energetický štítek

Hodnocení

Datum testu: únor 2016

Laboratoř: VDE

Třída energetické účinnosti

a++

Deklarováno

a++

Naměřeno

Třída účinnosti mytí

A

Deklarováno

B

Naměřeno