Spotřebitelé by měli získávat lepší televize, chladničky, mikrovlnné trouby a další běžné výrobky, které za rovnocennou cenu odvedou stejnou práci při menší spotřebě energie. Naneštěstí ale někteří výrobci a prodejci nehrají podle pravidel. MarketWatch je celoevropskou kampaní, která má za cíl identifikovat společnosti, které porušují pravidla, a tak navyšují naše faktury za energie a přispívají ke globálnímu oteplování.

Co je MarketWatch?

Šestnáct nevládních organizací napříč Evropou se spojilo a vytvořilo MarketWatch. Ta tím, že zahájí důkladnou a dlouhodobou kampaň testování běžných výrobků z internetových i kamenných obchodů, přitáhne pozornost k těm výrobcům a prodejcům, kteří nesplňují pravidla Evropské unie a své zákazníky tak ochuzují o slíbené úspory energie. Za dobu trvání projektu třikrát provedeme testy 110 kamenných a 110 internetových obchodů (tedy celkem 660 testů). Dále provedeme 100 zjednodušených a 20 komplexních laboratorních testů s výsledky uplatnitelnými v deseti zemích EU. Vždy vítáme zapojení podobně zaměřených organizací. Pokud se chcete zapojit, napište nám.

Jaký je důvod této kampaně?

Evropská pravidla o ekodesignu a energetickém štítkování vyžadují, aby mnoho výrobků dodržovalo limity spotřeby energie a další omezení dané ohledy k životnímu prostředí. Sledování trhu napomáhá zajistit spravedlivé prostředí pro výrobce a obchodníky, což pak pomáhá snížit naše účty za energie.

Odhaduje se, že směrnice o ekodesignu by sama o sobě mohla od roku 2020 Evropě ušetřit 90 miliard € ročně, tedy asi 7700 Kč pro každou domácnost v EU. Dodržování pravidel by bylo velkou výhrou i pro klima, protože tato kampaň by měla zabránit tomu, aby dva miliony tun CO2 ročně měnily naše klima. Bohužel, vždy tomu tak není…

Nedostatečné sledování trhu

Ostražitost státního sledování trhu se liší země od země. Odhaduje se, že ztrácíme až pětinu úspor kvůli tomu, že se na trh a do našich domovů dostávají nedostatečně účinné a označené výrobky. To znamená jednak množství promarněné energie, konkrétně asi 100 TWh ročně, což se rovná celé spotřebě domácností ve východní Evropě, jednak vyšší účty za energie pro všechny z nás. MarketWatch doplňuje činnost, kterou vykonávají státní úřady. S regulátory naše výsledky budeme sdílet a navážeme kontakty, abychom jim pomohli určit problémové oblasti.

Jak je projekt financován?

Jsme spolufinancováni po dobu tří let programem Evropské unie Inteligentní energie pro Evropu. Autoři nesou výhradní odpovědnost za obsah. Obsah nezbytně neodráží pozici Evropské unie. Evropská komise ani EACI nenesou odpovědnost za jakékoliv použití informací zde obsažených.