MarketWatch je celoevropská kampaň se zaměřením na kontrolu dodržování požadavků minimální energetické účinnosti a energetického štítkování a odhalení jednak výrobků, které neodpovídají normám, a jednak konkrétních prodejců, kteří zvyšují naše účty za energie a znemožňují dosažení cílů úspor energie v rámci EU.