1 z 5 domácích přístrojů používá více energie, než je deklarováno

Záložka1 z 5 domácích přístrojů, testovaných nevládními organizacemi v rámci projektu MarketWatch, používá více energie, než je deklarováno.

U 19 výrobků každodenního použití bylo zjištěno, že porušují předpisy EU o energetické účinnosti.

23. března 2016, Praha – Jeden z pěti domácích přístrojů, testovaných spotřebitelskými a ekologickými sdruženími, spotřebovává více energie, než je uváděno na energetickém štítku.

Tři roky zkoumání lednic, myček na nádobí, žárovek a jiných elektrických přístrojů prokázaly nepřiznanou spotřebu energie u vybraných výrobků ve většině kategorií výrobků.

Nezávislé laboratorní testy ukázaly, že náhodně vybraný vysavač spotřebovává o 54 % více energie, než bylo inzerováno, lednice o více než 12 % energie, než je uvedeno na jejím energetickém štítku, nebo televizor je zařazen do nižší energetické třídy, než se uvádí na štítku.

Více v přiložené tiskové zprávě: MarketWatch Tisková zpráva 3-2016

Konečné výsledky monitoringu návštěv 737 obchodů v 11 zemích EU

Jednou z legislativních povinností prodejců elektrospotřebičů je správné vystavení energetických štítků při prodeji – jak v kamenných tak v internetových prodejnách. Významem této povinnosti je spotřebitelům umožnit vybrat si výrobek, který nebude mít zbytočné vysoké náklady na spotřebovanou energii.

V rámci projektu MarketWatch jsme proto v uplynulých třech letech navštívili 737 prodejen v 11 zemích EU, abychom monitorovali stav štítkování v obchodech a s prodejci komunikovali o možnostech zlepšení.

V rámci monitoringu jsme zaznamenali více než 100 tisíc výrobků, z nichž přibližně 20% produktů vůbec nemělo energetický štítek a více než polovina výrobků neměla energetický štítek správně umístěn nebo byl štítek uveden v nesprávné podobě.

Souhrnné výsledky našeho monitoringu jsou v anglickém jazyce k dispozici zde:

http://www.market-watch.eu/resources/final-retail-report/

Manuál o energetickém štítkování pro prodejce

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí a Asociací spotřební elektroniky, připravilo publikaci pro prodejce spotřebičů a výrobků, které mají být při jejich prodeji označeny energetickým štítkem. Publikace shrnuje legislativní požadavky na umístění energetických štítků a dalších dokumentů a informací, které mají být zákazníkům v kamenných i internetových prodejnách k dispozici před jejich nákupním rozhodnutím. Publikace shrnuje jednak obecné požadavky legislativy a zároveň prezentuje konkrétní požadavky pro jednotlivé produktové skupiny. K dispozici ke stažení je zde. V případě zájmu o tištěné publikace prosíme kontaktovat SEVEn, organizátora projektu MarketWatch v České republice.

Monitoring správného využití energetických štítků při prodeji elektrospotřebičů na prodejnách pro neziskové organizace

Energetické štítky jsou klíčovým nástrojem pro spotřebitele při výběru nových spotřebičů. Jednou ze základních podmínek jejich využití je jejich správné umístění na místě prodeje – ať už v kamenných prodejnách nebo na internetu.

Konsorcium partnerů projektu MarketWatch proto připravilo návod na monitoring správné přítomnosti štítků, která je vyžadovaná legislativou, který mohou provádět neziskové organizace nebo jednotliví spotřebitelé.

V případě dotazů ohledně energetických štítků nebo jejich využití při prodeji spotřebičů se na nás neváhejte obrátit.

Monitoring energetických štítků (PDF)

Přítomnost energetických štítků v obchodech: monitoring 10 kamenných a 10 internetových obchodů

V rámci projektu Market Watch jsme zorganizovali monitorovací návštěvy 10 náhodně vybraných kamenných prodejen a 10 internetových obchodů, v rámci kterých jsme sledovali, jakým způsobem jsou zákazníkům k dispozici energetické štítky.

Evropská legislativa pro vybrané typy spotřebičů přesně popisuje, jakým způsobem mají být štítky k dispozici – na kamenných prodejnách (obvykle na přední nebo vrchní vnější straně spotřebiče), i v rámci internetového prodeje (štítek ke stažení v blízkosti ceny výrobku, podobně jako informační list produktu).

Monitoring projektu MarketWatch se zaměřil na náhodně vybrané prodejny ze všech segmentů trhu (od malých prodejen, elektrospecialistů, přes kuchyňská studia, po supermarkety a velké i menší internetové obchody).

Monitorovací návštěvy jsme zorganizovali třikrát v průběhu projektu, všichni prodejci jsou o výsledcích návštěv informováni dopisem. V rámci projektu rovněž připravujeme speciální publikaci pro všechny typy prodejen, která bude souhrnným způsobem informovat prodejce o správném umisťování štítků na prodejnách.

Mezi nejčastější chyby patří jednak nedostatečné umisťování štítků na produkty obecně, především u výrobků, které mají povinnost vystavení štítku jenom kratší dobu, jako jsou vysavače apod. Dále je to poškození štíku nebo jeho nesprávné umístění uvnitř spotřebiče.

Výsledky druhého kola návštěv 243 obchodů

Konsorcium projektu Market Watch v uplynulých měsících navštívilo 243 obchodů v několika zemích EU za účelem monitoringu stavu energetického štítkování na produktkech. Partneři projektu v rámci návštěv obchodů zkontrolovali přítomnost energetických štítků na více než 30 000 produktech a kromě přítomnosti energetických štítků se zaměřili i na informační listy a na to, jestli jsou nabízeny výrobky, které již podle platné legislativy nemají vstupovat na trh díky nízké energetické účinnosti.

V souhrnu, jeden z pěti vystavených produktů neměl energetický štítek, 20% produktů mělo štítek poškozen nebo špatně umístěn, 3% mělo štítek jiného modelu.

Souhrnné výsledky jsou v anglickém jazyce k dispozici zde:

http://www.market-watch.eu/2015/07/23/2rr/

Ukončeno druhé kolo návštěv obchodů

Partneři projektu MarketWatch v uplynulých měsících zorganizovali  druhé kolo kontrol obchodníků, které zahrnovalo 110 kamenných obchodů v 11 zemích a stejný počet internetových prodejců. Monitoring internetových prodejen byl zaměřen na změnu pravidel platných od ledna 2015, kdy pro tyto obchody platní nová pravidla zobrazování energetických štítků. Speciální pozornost byla věnována taky novým produktovým skupinám, například vysavačům, které jsou předmětem energetického štítkování od září 2014 a obchodům, u kterých bylo v rámci prvního kola návštěv pozorováno nedostatečné využívání energetických štítků. V České republice se monitoring prodejen zaměřil na 10 kamenných a 10 internetových prodejen, z nichž všechny obdrží dopis s bližším popisem výsledků monitoringu energetického štítkování na prodejně.