1 z 5 domácích přístrojů používá více energie, než je deklarováno

Záložka1 z 5 domácích přístrojů, testovaných nevládními organizacemi v rámci projektu MarketWatch, používá více energie, než je deklarováno.

U 19 výrobků každodenního použití bylo zjištěno, že porušují předpisy EU o energetické účinnosti.

23. března 2016, Praha – Jeden z pěti domácích přístrojů, testovaných spotřebitelskými a ekologickými sdruženími, spotřebovává více energie, než je uváděno na energetickém štítku.

Tři roky zkoumání lednic, myček na nádobí, žárovek a jiných elektrických přístrojů prokázaly nepřiznanou spotřebu energie u vybraných výrobků ve většině kategorií výrobků.

Nezávislé laboratorní testy ukázaly, že náhodně vybraný vysavač spotřebovává o 54 % více energie, než bylo inzerováno, lednice o více než 12 % energie, než je uvedeno na jejím energetickém štítku, nebo televizor je zařazen do nižší energetické třídy, než se uvádí na štítku.

Více v přiložené tiskové zprávě: MarketWatch Tisková zpráva 3-2016

Konečné výsledky monitoringu návštěv 737 obchodů v 11 zemích EU

Jednou z legislativních povinností prodejců elektrospotřebičů je správné vystavení energetických štítků při prodeji – jak v kamenných tak v internetových prodejnách. Významem této povinnosti je spotřebitelům umožnit vybrat si výrobek, který nebude mít zbytočné vysoké náklady na spotřebovanou energii.

V rámci projektu MarketWatch jsme proto v uplynulých třech letech navštívili 737 prodejen v 11 zemích EU, abychom monitorovali stav štítkování v obchodech a s prodejci komunikovali o možnostech zlepšení.

V rámci monitoringu jsme zaznamenali více než 100 tisíc výrobků, z nichž přibližně 20% produktů vůbec nemělo energetický štítek a více než polovina výrobků neměla energetický štítek správně umístěn nebo byl štítek uveden v nesprávné podobě.

Souhrnné výsledky našeho monitoringu jsou v anglickém jazyce k dispozici zde:

http://www.market-watch.eu/resources/final-retail-report/

Manuál o energetickém štítkování pro prodejce

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí a Asociací spotřební elektroniky, připravilo publikaci pro prodejce spotřebičů a výrobků, které mají být při jejich prodeji označeny energetickým štítkem. Publikace shrnuje legislativní požadavky na umístění energetických štítků a dalších dokumentů a informací, které mají být zákazníkům v kamenných i internetových prodejnách k dispozici před jejich nákupním rozhodnutím. Publikace shrnuje jednak obecné požadavky legislativy a zároveň prezentuje konkrétní požadavky pro jednotlivé produktové skupiny. K dispozici ke stažení je zde. V případě zájmu o tištěné publikace prosíme kontaktovat SEVEn, organizátora projektu MarketWatch v České republice.