Přítomnost energetických štítků v obchodech: monitoring 10 kamenných a 10 internetových obchodů

V rámci projektu Market Watch jsme zorganizovali monitorovací návštěvy 10 náhodně vybraných kamenných prodejen a 10 internetových obchodů, v rámci kterých jsme sledovali, jakým způsobem jsou zákazníkům k dispozici energetické štítky.

Evropská legislativa pro vybrané typy spotřebičů přesně popisuje, jakým způsobem mají být štítky k dispozici – na kamenných prodejnách (obvykle na přední nebo vrchní vnější straně spotřebiče), i v rámci internetového prodeje (štítek ke stažení v blízkosti ceny výrobku, podobně jako informační list produktu).

Monitoring projektu MarketWatch se zaměřil na náhodně vybrané prodejny ze všech segmentů trhu (od malých prodejen, elektrospecialistů, přes kuchyňská studia, po supermarkety a velké i menší internetové obchody).

Monitorovací návštěvy jsme zorganizovali třikrát v průběhu projektu, všichni prodejci jsou o výsledcích návštěv informováni dopisem. V rámci projektu rovněž připravujeme speciální publikaci pro všechny typy prodejen, která bude souhrnným způsobem informovat prodejce o správném umisťování štítků na prodejnách.

Mezi nejčastější chyby patří jednak nedostatečné umisťování štítků na produkty obecně, především u výrobků, které mají povinnost vystavení štítku jenom kratší dobu, jako jsou vysavače apod. Dále je to poškození štíku nebo jeho nesprávné umístění uvnitř spotřebiče.