Ukončeno druhé kolo návštěv obchodů

Partneři projektu MarketWatch v uplynulých měsících zorganizovali  druhé kolo kontrol obchodníků, které zahrnovalo 110 kamenných obchodů v 11 zemích a stejný počet internetových prodejců. Monitoring internetových prodejen byl zaměřen na změnu pravidel platných od ledna 2015, kdy pro tyto obchody platní nová pravidla zobrazování energetických štítků. Speciální pozornost byla věnována taky novým produktovým skupinám, například vysavačům, které jsou předmětem energetického štítkování od září 2014 a obchodům, u kterých bylo v rámci prvního kola návštěv pozorováno nedostatečné využívání energetických štítků. V České republice se monitoring prodejen zaměřil na 10 kamenných a 10 internetových prodejen, z nichž všechny obdrží dopis s bližším popisem výsledků monitoringu energetického štítkování na prodejně.