Společné semináře se SEI, CECED CZ a ASE

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí, CECED CZ – Sdružením evropských výrobců domácích spotřebičů a ASE – Asociací spotřební elektroniky v únoru zorganizovalo sérii tří seminářů pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů. Jejich cílem bylo poskytnutí informací o povinnostech plynoucích z legislativy o energetickém štítkování a o ekodesignu. Tisková zpráva ze semináře na stránkách SEI je k dispozici zde.

Comments are closed.