Projekt MarketWatch má za sebou rok činnosti

Projekt MarketWatch má za sebou rok činnosti – malá rekapitulace výsledků:

  • V rámci návštěv obchodů v deseti zemích EU, včetně České republiky, jsme zkontrolovali 67 000 výrobků a správné umístění energetických štítků na nich na prodejnách. Jednotlivým prodejnám jsme zároveň poslali více než 1000 dopisů, upozorňujících na případné nesrovnalosti s požadavky legislativy.
  • V médiích se o projektu psalo ve více než 200 článcích a dalších mediálních výstupech.
  • Zorganizovali jsme více než 30 setkání s národními dozorovými orgány a institucemi.

V současné době organizujeme další kolo návštěv obchodů, kde monitorujeme správné vystavení energetických štítků a připravujeme laboratorní testování široké řady výrobků, kde se bude prověřovat jejich skutečná energetická účinnost.

Sleduje stránky našeho projektu!

 

Comments are closed.