Projekt MarketWatch má za sebou rok činnosti

Projekt MarketWatch má za sebou rok činnosti – malá rekapitulace výsledků:

  • V rámci návštěv obchodů v deseti zemích EU, včetně České republiky, jsme zkontrolovali 67 000 výrobků a správné umístění energetických štítků na nich na prodejnách. Jednotlivým prodejnám jsme zároveň poslali více než 1000 dopisů, upozorňujících na případné nesrovnalosti s požadavky legislativy.
  • V médiích se o projektu psalo ve více než 200 článcích a dalších mediálních výstupech.
  • Zorganizovali jsme více než 30 setkání s národními dozorovými orgány a institucemi.

V současné době organizujeme další kolo návštěv obchodů, kde monitorujeme správné vystavení energetických štítků a připravujeme laboratorní testování široké řady výrobků, kde se bude prověřovat jejich skutečná energetická účinnost.

Sleduje stránky našeho projektu!

 

Společné semináře se SEI, CECED CZ a ASE

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí, CECED CZ – Sdružením evropských výrobců domácích spotřebičů a ASE – Asociací spotřební elektroniky v únoru zorganizovalo sérii tří seminářů pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů. Jejich cílem bylo poskytnutí informací o povinnostech plynoucích z legislativy o energetickém štítkování a o ekodesignu. Tisková zpráva ze semináře na stránkách SEI je k dispozici zde.

Výsledky návštěv obchodů

V rámci projektu Market Watch jsme v lednu 2015 navštívili deset kamenných prodejen a monitorovovali správné vystavení energetických štítků a dalších informací o energetické účinnosti výrobků, které požaduje legislativa. Souhrnné výsledky jednotlivých návštěv obchodů jsou k dispozici zde: http://www.market-watch.cz/shops/