Druhé kolo návštěv obchodů

MarketWatch brzy zahájí druhé kolo kontrol obchodníků, které bude zahrnovat 110 kamenných obchodů v 11 zemích a stejný počet internetových prodejců. Internetové kontroly budou následovat po kontrolách klasických obchodů, tentokrát s cílem prověřit změnu pravidel platných od ledna 2015 pro on-line štítkování. Obchody, které měly v rámci 1. kola návštěv obchodů organizovaných projektem Market Watch špatné výsledky, budou navštíveny znovu a bude pokračovat jednání s jednotlivými prodejci a státními dozorovými orgány.V rámci druhého kola návštěv se zaměříme i na vysavače, kterých se povinnost štítkování týká od září 2014. Zvýšenou pozornost budeme mimo jiné věnovat i chladničkám, pračkám a myčkám nádobí s třídou A, které již nemají být uváděny na trh od prosince 2013 a správnému uvádění standardního programu u praček, myček a sušiček prádla na jednotlivých výrobcích.

Nová pravidla pro energetické štítkování na internetu

Evropská legislativa nařizuje využívání energetických štítků při prodeji nových výrobků prostřednictvím internetu od 1. ledna 2015.

V kamenných obchodech již několik let platí povinnost vystavit při prodeji řady spotřebičů i jejich energetický štítek. Na prodej prostřednictvím internetu se tato povinnost dosud nevztahovala, s výjimkou poskytnutí informací v textové podobě.

Od ledna 2015 budou tedy u nových produktů i internetoví prodejci muset energetický štítek umístnit v jeho grafické podobě – vedle ceny výrobku, ve formátu v závislosti podle zařízení, ze kterého bude produkt nahlížen. Legislativa stanovuje přesný popis umístění energetického štítku, aby byl zákazníkům skutečně k dispozici.

Nařízení vstupuje v platnost od nového roku, jeho dřívější využití pro stávající modely je možné na dobrovolném základě.
Další informace:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0518&from=EN