MarketWatch testuje 120 výrobků

Projekt MarketWatch vybere 120 výrobků, u kterých prověří jejich energetickou náročnost – jak soulad s požadavky příslušné legislativy, tak pravdivost deklarací o jejich provozních parametrech uvedených výrobci. Které produktové skupiny a konkrétní modely to budou?

Legislativa o energetickém štítkování a o ekodesignu nařizuje členským státům EU organizovat dozor nad trhem, před několika lety byla navíc potřeba těchto aktivit potvrzena poté, co výzkum ukázal, že jeden z pěti výrobků po celé Evropě uvádí nesprávnou hodnotu spotřeby energie.

V průběhu příštího roku proto bude MarketWatch prověřovat jednotlivé výrobky ve dvou rovinách: prošetří deset skupin výrobků, zda tyto výrobky splňují či nesplňují právní předpisy v oblasti energetické účinnosti, jako je označování energetickými štítky a pravidla směrnice o ekodesignu a provede důkladné laboratorní testy.

Od září začne zkoumání energetické náročnosti vybraných 100 výrobků. Ty budou zahrnovat sušičky, myčky nádobí, pračky, televizory, vysavače, domácí osvětlení, set top boxy, elektrické trouby, ledničky a u vybraných výrobků jejich spotřebu energie v pohotovostním režimu. Screeningové testy byly navrženy projektem MarketWatch a následně recenzované externími odborníky, aby bylo zaručeno, že jsou tak spolehlivé, jak jen je to možné.

Po zjednodušených testech následně vybereme 20 výrobků pro kompletní laboratorní testy. Výběr konkrétních výrobků zatím nebyl potvrzen, ale chceme zajistit, že půjde o výrobky vnímané spotřebiteli jako klíčové domácí spotřebiče. V této etapě použijeme celou řadu nejlepších evropských specializovaných laboratoří vybíraných na základě jejich vhodnosti pro různé skupiny výrobků.

Během této fáze projektu, budeme spolupracovat s vládními úřady, abychom zajistili, že jejich práci budeme spíše doplňovat, než abychom ji opakovali. Také je podpoříme při využívání našich výsledků. Budeme se zabývat firmami, u kterých se prokáže, že prodávají výrobky, které nevyhovují požadavkům na energetické štítkování a vyhrazujeme si právo uvést je jako odstrašující příklad pro ostatní, podobně jako to dělají samotné národní orgány.

Jsme si jisti, že můžeme počítat s podporou průmyslových skupin, jako je CECED (Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů), jejíž představitel začátkem tohoto roku vyzval ke zlepšení dozoru nad trhem. Tím se zajistí rovné podmínky, z kterých má užitek většina společností, které dodržují právní předpisy.

Soud pohrozil pokutou 250 tisíc Eur za chyby v energetickém štítkování

Dne 30. dubna německý soud nařídil důsledné umísťování informace o energetické třídě pro všechny spotřebiče vystavené k prodeji, včetně internetového prodeje. Případ se týkal soudního sporu mezi spotřebitelským centrem Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz s prodejcem nábytku Innova Handelshaus AG. Soud nařídil společnosti upravit své internetové stránky, uhradit soudní náklady a pohrozil, že v případě dalšího obvinění by prodejce obdržel pokutu 250 tisíc Eur. Další informace v německém jazyce k dispozici zde.