Výsledky návštěv prvního kola obchodů projektu Market Watch

Projekt MarketWatch má za cíl podporovat správné a plné uplatňování požadavků na energetické štítkování spotřebičů a na poskytování předepsaných informací o energetické náročnosti jejich provozu spotřebitelů před tím, než se rozhodnou o jejich koupi.

Energetické štítkování a požadavky na minimální energetickou účinnost výrobků patří mezi základní nástroje ochrany spotřebitelů před vysokými účty za energie a životního prostředí před zbytečným znečištěním.

Kromě samotných technických požadavků na funkční vlastnosti výrobků jsou důležitou součástí předmětné legislativy i požadavky na obsah a formát informací poskytovaných spotřebitelům při prodeji výrobků. Jedná se například o správné umístnění energetických štítků na výrobcích, o poskytování předepsaných informací při prodeji prostřednictvím internetu, a o poskytování dodatečných informací v návodech na obsluhu apod.

V rámci projektu MarketWatch proto partneři z 12 evropských zemí organizují návštěvy náhodně vybraných obchodů, kde monitorují správnost vystavení energetických štítků a dostupnost dalších vybraných informací o energetické náročnosti provozu spotřebičů. Většina národních partnerů, včetně SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. za Českou republiku, navštíví 10 kamenných a 10 internetových prodejen tři krát v průběhu projektu.

V červenci 2014 jsme na stránky projektu uvedli přehled jednotlivých prodejen (anonymně, ale s vyznačením typu a lokality) a souhrnnou informací o celkové dostupnosti energetických štítků v jednotlivých obchodech.

Zástupci prodejen jsou informování o výsledcích návštěv a obchody s nízkou úrovní informovanosti zákazníků budou opět navštíveny. O souhrnných výsledcích návštěv je informován i příslušný dozorový orgán.

 

Kompletní studie s přehledem národních výsledků návštěv obchodů v anglickém jazyce je k dispozici zde:

http://www.market-watch.cz/wp-content/uploads/2014/06/MarketWatchR1-webres.pdf

Obecné principy výběru jednotlivých typů obchodů jsou k dispozici zde:

http://www.market-watch.eu/resources/most_problematic/

Comments are closed.