Novinky a události

1 z 5 domácích přístrojů používá více energie, než je deklarováno

1 z 5 domácích přístrojů, testovaných nevládními organizacemi v rámci projektu MarketWatch, používá více energie, než je deklarováno. U 19 výrobků každodenního použití bylo zjištěno, že porušují předpisy EU o energetické účinnosti. 23. března 2016, Praha – Jeden z pěti domácích přístrojů, testovaných spotřebitelskými a ekologickými sdruženími, spotřebovává více energie, než je uváděno na energetickém štítku. Tři roky […]

Konečné výsledky monitoringu návštěv 737 obchodů v 11 zemích EU

Jednou z legislativních povinností prodejců elektrospotřebičů je správné vystavení energetických štítků při prodeji – jak v kamenných tak v internetových prodejnách. Významem této povinnosti je spotřebitelům umožnit vybrat si výrobek, který nebude mít zbytočné vysoké náklady na spotřebovanou energii. V rámci projektu MarketWatch jsme proto v uplynulých třech letech navštívili 737 prodejen v 11 zemích […]

Manuál o energetickém štítkování pro prodejce

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí a Asociací spotřební elektroniky, připravilo publikaci pro prodejce spotřebičů a výrobků, které mají být při jejich prodeji označeny energetickým štítkem. Publikace shrnuje legislativní požadavky na umístění energetických štítků a dalších dokumentů a informací, které mají být zákazníkům v kamenných i internetových prodejnách k […]

Monitoring správného využití energetických štítků při prodeji elektrospotřebičů na prodejnách pro neziskové organizace

Energetické štítky jsou klíčovým nástrojem pro spotřebitele při výběru nových spotřebičů. Jednou ze základních podmínek jejich využití je jejich správné umístění na místě prodeje – ať už v kamenných prodejnách nebo na internetu. Konsorcium partnerů projektu MarketWatch proto připravilo návod na monitoring správné přítomnosti štítků, která je vyžadovaná legislativou, který mohou provádět neziskové organizace nebo […]

Prohlížet všechny novinky a události